Què oferim?

Podríem fer una llarga llista dels serveis que oferim, però preferim mostrar-nos com un col·laborador que els acompanyarà de manera contínua tant en les seves operacions de comerç exterior com en les decisions estratègiques que hagin de prendre en temes fiscals.

No els enganyarem dient que ho sabem tot; no és cert, ningú ho sap tot. Fugin d’aquells assessors que afirmen saber-ho tot. Normalment són els que després ens consulten a nosaltres en moltes ocasions. Tampoc afirmem ser els més ràpids ni els millors, però entenem que el seu temps és el nostre temps i que els seus compromisos són els nostres.

No oferim solament despatxos de duanes, assessorament, Intrastat, sinó que també oferim una formació contínua pels seus departaments internacionals. Quanta més informació tinguin els seus departaments, millor i més fluides seran tant les nostres relacions comercials com les operacions que duem a terme.

La nostra idea és que les seves operacions gaudeixin de la major seguretat jurídica per evitar futurs disgustos.